Skoki gwintu

Średnice wiertła

Sekcja w budowie.

Szanowni Państwo
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Boltman spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 68b, NIP: 897 183 06 59

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt w związku z odpowiedzią na zapytanie przesłane przez klienta oraz opieka posprzedażowa dotycząca: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.

2. W celu złożenia zapytania lub zamówienia użytkownik przekazuje następujące dane:

• imię i nazwisko,
• adres email,
• numer telefonu kontaktowego,
• NIP firmy.

3. Państwa dane osobowe uzyskujemy na kilka sposobów:
– Dane przekazują nam Państwo sami telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków
komunikacji.
– Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od Państwa pracodawców,
współpracowników, a także od podmiotów współpracujących.
– Dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publikowane
strony internetowe.

4. Zakres danych:
Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą obejmować:

• nazwę/imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,
• adres i dane kontaktowe (np. ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),
• inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności),
• dane bankowe (np. numer rachunku, nazwa banku),
• dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas
trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy,
• warunki realizacji usługi, cech charakterystyczne towarów),
• informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek,
• numery, daty, wartości i treści faktur oraz innych dokumentów finansowo -księgowych.

5. Wykorzystywanie danych osobowych.
Przetwarzamy dane kontrahentów do realizacji następujących celów:

– Przygotowanie i podpisanie umowy (oferty lub zamówienia) oraz podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w tym:
• Przesyłanie oferty.
• Negocjowanie warunków współpracy.
• Kontakt w sprawach dotyczących umowy (oferty lub zamówienia).
• Podpisanie umowy.
• Przechowywanie umowy.

– Realizacja zawartej umowy (oferty lub zamówienia), w tym:
• Potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub zamówienia.
• Kontakt w sprawach dotyczących realizacji umowy lub zamówienia.
• Realizacja działań wymaganych do realizacji umowy lub zamówienia (np. transport, przesyłka)

– Zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym:
• Obsługa procesów reklamacyjnych.
• Obsługa procesów gwarancyjnych.

– Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej.
– Weryfikacja kontrahenta i zabezpieczenie sprzedaży.
– Monitorowanie należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy.
– Planowania realizacji usług.
– Zarządzanie i raportowanie wewnętrzne.

6. Prawa konsumenta w zakresie dostępu do swoich danych osobowych.

Jako konsument masz prawo:

• do wglądu w swoje dane osobowe,
• do poprawienia swoich danych osobowych,
• do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
• do sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych,
• do przekazania (przenoszenia) swoich danych osobowych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

8. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych przez konsumenta nie pozwala się na dalsze
korzystanie ze zgromadzonych rabatów i innych przywilejów przypisanych do maila klienta.

9. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 6 dotyczących poprawienia swoich danych osobowych lub usunięcia swoich danych osobowych będą
mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.

10.Kontakt
W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres:

Boltman s.c.
ul Robotnicza 68b,
53-608 Wrocław
lub wysłać email: boltman@boltman.pl.